Sports Activities :

Student participated in Academic year 2013-14.

Sr.N.

Organizer

Venue

Participated students

01.

LAWN TENNIS

[ A ]

University of Pune (Pune District Zonal Sports)

S.K.N. Vadgone, Pune

 1. Sanket Patil.
 2. Vinayak Srivastava.
 3. Sai Munikandan.
 4. Akshaykumar Mande.
 5. Ayush Mahajan.

 

02.

ATHLETICS

[ A ]

University of Pune
(Pune District Zonal Sports)

A.W.College, Otur

 1. Sonali Kudale

( High Jump )
( Long Jump, Tripple Jump )

03 .

TABLE TENNIS

[ A ]

University of Pune (Pune District Zonal Sports)

P.C.CO.E. Nigadi.

 1. Amol Soman
 2. Pranav Mate
 3. Sudhanshu Chaudhari
 4. Shubham Gadgil.
 5. Sagar Goyal.

CRICKET

04

University of Pune (Pune District Zonal Sports)

Annasaheb Awate College, Manchar.

 1. Peerzade Akib
 2. Vicky Bharti
 3. Prasad Hatte
 4. Kapil Sonawane
 5. Swapnil Gawade
 6. Ajinkya Chomde
 7. Ajij Fakir.
 8. Onkar Mundaye
 9. Mayor Dakale
 10. Akhilesh Gawande
 11. Bhushan Patil
 12. Mahesh Utage
 13. Vishal Newase
 14. Rahul Pawar
 15. Akshaykumar Mande
 16. Ravi More.

CHESS.

05

University of Pune (Pune District Zonal Sports)

S.B.Patil College, Indapur.

 1. Kalpesh Bramhecha.
 2. Akshay Dudhane
 3. Jeetendra Patel
 4. Swapnil Pandhare
 5. Sriwardhan Suryawanshi

VOLLEYBALL

06

University of Pune (Pune District Zonal Sports)

A.Waghire College, Otur.

 1. Shekhar Sangale
 2. Prakash Agarwal
 3. Santanu More
 4. Vaibhav Patil
 5. Shahil Pathan
 6. Chetan Khadse
 7. Jaydeep Kadam
 8. Anilkumar Upadhay

HANDBALL.

07

University of Pune (Pune District Zonal Sports)

P. Jain College, Pabal.

 1. Akshaykumar Mande
 2. Shekhar Sangale
 3. Vaibhav Patil
 4. Devnedra Dubale
 5. Mahesh Utage
 6. Aniket Chikhale
 7. Vivek Shivale
 8. Kunal Sawant
 9. Vasant Gaikwad
 10. Pawan Boppanwar
 11. Hitesh Nair
 12. Akib Peerzade

KABBADI

08

University of Pune (Pune District Zonal Sports)

S.B. Patil Cpllege, Indapur.

 1. Madan Yede
 2. Sachin Rathod
 3. Rahul Pawar
 4. Suraj Patil
 5. Swapnil Sukhdev
 6. Vrushikesh Londhe
 7. Aakash Gawade
 8. Mahesh Jaybhaye
 9. Akshay Gawade
 10. Prashant Mache
 11. Ganesh Kanse
 12. Pravin Nagpure
 13. Swapnil Suryawanshi

BADMINTON

09

University of Pune (Pune District Zonal Sports)

Vidyapratishthn College, Baramati.

 1. Chintamani Khedkar.
 2. Harshad Mahale.
 3. Akshay Chalawade.
 4. Tushar Deshpande
 5. Kartik Iyar.

 

                         

Student participated in Academic year 2014-15.

 

Sr.N.

Event Name

Organizer

Venue

Participated students

No. of Participated Teams

Prize / University Rank.

01.

 

ATHLETICS

[ A ]

Athletics

University of Pune
(Pune District Zonal Sports)

Sanas Ground, Pune.

 1. Sonali Kudale

(Long jump, High Jump )

50

1ST

02.

SHOOTING

Sr.N.

Event Name

Organizer

Venue

Participated students

No. of Participated Teams

Prize / University Rank.

[ A ]

Shooting

University of Pune (Pune District Zonal Sports)

S.pawar college, Jejuri.

 1. Prachi P. Gadkari

 

12

1ST

[ B ]

Shooting

University of Pune group.

h.k.t Nashik.

 1. Prachi P. Gadkari

 

5

1st

[ C ]

Shooting

University of Pune
National

Panjabi University, Panjab, patiyala.

 1. Prachi P. Gadkari

 

10

Ranked

 

 

03 .

TABLE TENNIS (woman)

Sr.N.

Event Name

Organizer

Venue

Participated students

No. of Participated Teams

Prize / University Rank.

[ A ]

Table Tennis

University of Pune (Pune District Zonal Sports)

M.M.M. Tech.
Lohagaon.

 1. Manasi Munj
 2. Sanyukata Ghorpade
 3. Diksha Bansod

20th

1st  

[ B ]

Table Tennis

University of Pune group.

F.C. College, pune

 1. Manasi Munj

 

16

1st

[ C ]

Table Tennis

University of Pune
National

S.R.M. University,
Chennai.

 • Manasi Munj

 

5

Ranked

4

KAYAKING

 

Kayaking

University of Pune (Pune District Zonal Sports)

A.S.C. College, Indapunr

Shivani Tapas.

5

2nd

 

BADMINTON ( WOMAN )

 

Badminton

D. Y. Patil college of Engg., Akurdi, pune.

D. Y. Patil college of Engg., Akurdi, pune.

Sayali Mahamulkar

15

1st

 

Badminton

I.S B.& M. School of Tech. Pune.

I.S B.& M. School of Tech. Pune.

Sayali Mahamulkar

32

1st

 

CARROM

 

Carom
( Doubles )

I.S B.& M. School of Tech. Pune.

I.S B.& M. School of Tech. Pune.

 • Saurabh Kumbhar
 • Shubham Tongale

16

2nd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Submitted By

 Prof. Ravindra D.Takke.
 Physical Director,

 

Our Top Recruiters
Top
 • Follows us our servcies